Fakturering

Oy PrePrint Ab
Fo-nr. 0727592-0

E-fakturaadress: 003707275920
Operatör: Maventa
Operatör ID: 003721291126

E-postfakturor i pdf-format:
07275920@scan.netvisor.fi

Postningsadress för pappersfakturor (ifall e-fakturering inte är möjlig):
Oy PrePrint Ab
07275920
PL 100
80020 Kollektor scan