Fakturering

Oy PrePrint Ab

Fo-nr. 0727592-0

 

E-fakturaadress: 003707275920

Operatör: Maventa

Operatör ID: 003721291126

 

E-postfakturor i pdf-format:

07275920@scan.netvisor.fi

 

Postningsadress för pappersfakturor (ifall e-fakturering inte är möjlig):

Oy PrePrint Ab

07275920

PL 100

80020 Kollektor scan