Här förklarar vi stegvis hur vi går till väga ifall en 14-dagarsfaktura inte betalas i tid och ni inte har kontaktat oss om en betalningsplan.

 

Försenade betalningar (Företag, organisationer, föreningar)

En påminnelse skickas automastiskt ut 10 dagar efter förfallodatum. Påminnelseavgiften är 5€. Ifall fakturan har betalats innan påminnelsen kommer fram kan man bortse ifrån den. I övriga fall bör påminnelsefakturan betalas inom 10 dagar från utskriftsdatum inklusive påminnelseavgiften.

Ifall er betalning av påminnelsefakturan inklusive påminnelseavgiften samt räntan inte är på vårt konto inom 5 vardagar, överförs vår fordran automatiskt till indrivning. Indrivningsbyrån i sin tur skickar ut ett kravbrev och sätter på sina egna avgifter vilket gör att det blir betydligt dyrare. Ifall indrivningsfakturan inte betalas inom utsatt tid så överförs ärendet till Tingsrätten som delger en stämningsansökan per brev, telefon eller genom användning av stämningsman.

 

Försenade betalningar (Privatpersoner)

En påminnelse skickas automastiskt ut 14 dagar efter förfallodatum. Påminnelseavgiften är 5€. Ifall fakturan har betalats innan påminnelsen kommer fram kan man bortse ifrån den. I övriga fall bör påminnelsefakturan betalas inom 10 dagar från utskriftsdatum inklusive påminnelseavgiften. Ifall er betalning av påminnelsefakturan inklusive påminnelseavgiften samt räntan inte är på vårt konto inom 5 vardagar, överförs vår fordran automatiskt till indrivning. Indrivningsbyrån i sin tur skickar ut ett kravbrev och sätter på sina egna avgifter vilket gör att det blir betydligt dyrare. Ifall indrivningsfakturan inte betalas inom utsatt tid så överförs ärendet till Tingsrätten som delger en stämningsansökan per brev, telefon eller genom använding av stämningsman. Detta medför åter nya kostnader och kan leda till rättegång, utmätning och betalningsanmärkning i kredituppgifterna.

 

Förseningsränta

Till alla fakturor som betalas efter förfallodatum räknas det automatiskt ett dröjsmålsräntebelopp som vi fakturerar skillt efter att ursprungsfakturan blivit betald i sin helhet.

Dröjsmålsräntan är för tillfället 7%.